Vakgebieden JURIXX

Commercial Law

Erik Van Engeland heeft door de jaren heen een zeer degelijke kennis en ervaring opgebouwd in het handelsrecht, het vennootschapsrecht, contractenrecht en de incasso van onbetaalde facturen in binnen en buitenland.

EU Labour & Corporate Mobility Law

In het vakjargon heet dit domein van het recht het ‘vrij verkeer van werknemers’ en ‘vrij verkeer van diensten’ binnen de Europese Unie

Sinds de uitbreiding van de Europese Unie richting Oost –en Centraal Europa heeft Erik Van Engeland zich toegelegd op de zeer specifieke wetgeving die verband houdt met de tewerkstelling in België van buitenlandse arbeidskrachten en buitenlandse onderaannemers. Voor alle aspecten van grensoverschrijdende onderaanneming (LIMOSA , A1, verplichte werfmelding, check-in-at-work, construbadge, sociale inspecties, EU-BTW-controle, kunt u bij Jurixx terecht.

JURIXX bedient in deze materie zowel Belgische als buitenlandse klanten.

Ook klanten die vanuit België advies en begeleiding willen bij hun projecten in Oost- en Centraal Europa zijn bij JURIXX aan het goede adres. Want ook Oost- en Centraal Europa is het werkgebied van JURIXX. Consultaties in het buitenland zijn perfect mogelijk na afspraak.

JURIXX fields of expertise

Commercial Law

Throughout the years, Erik Van Engeland has accumulated substantial knowledge and experience in commercial law, the law of contracts and in collecting unpaid invoices, both locally and abroad.

EU Labour & Corporate Mobility Law

Within the European Union, the legal jargon for this field is "free movement of workers " and "free movement of services "

Jurixx has experience in all aspects of crossborder subcontracting like Limosa, A1, construction site registration, check-in-at-work, construbadge, social inspections, EU-VAT- check, etc...

In this regard, JURIXX provides services to clients in Belgium and abroad.

JURIXX is also the perfect place (to consult) for clients in Belgium who seek advice and assistance for their projects in Eastern and Central Europe. Because also Eastern and Central Europe is the working area of ​​JURIXX . Consultations abroad are perfectly possible. Make an appointment.