´╗┐

Samenwerken met JURIXX?

Wenst U geïnformeerd te worden over de erelonen en de kosten die worden aangerekend bij het behandelen van een zaak, dan kunt U steeds volledig vrijblijvend de algemene voorwaarden opvragen.

Informatie aanvragen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van JURIXX kan eveneens.

Contacteer ons

Would you like to consult JURIXX?

Would you like to know the fees and costs charged for handling a case? Then please feel free to use the following email link to request the general terms and conditions, without any obligations whatsoever:

Any request for information regarding the JURIXX professional liability insurance.

Contact us