Erik van Engeland

Erik Van Engeland is al sinds 1988 lid van de Orde van Advocaten te Gent en sinds 2006 het gezicht van JURIXX.

JURIXX is een eenmansadvocatenkantoor wat een garantie is voor een direct en persoonlijk contact tussen advocaat en klant.

Het recht is vandaag de dag zo omvangrijk en complex geworden dat JURIXX er bewust voor kiest om zich slechts toe te leggen op een aantal specifieke deelgebieden van het recht.

De klanten van JURIXX kiezen dus voor de specialisatie van JURIXX.

Erik Van Engeland bezoekt in principe zelf de klant voor consultaties en vergaderingen waardoor de klant in zijn vertrouwde bedrijfsomgeving kan blijven waar bovendien alle dossiers en informatie onmiddellijk voorhanden zijn.

Contacteer Erik van Engeland

Erik van Engeland

Erik Van Engeland has been a Member of the Bar Association in Ghent since 1988 and the face of JURIXX since 2006.

JURIXX is a solo law practice, which guarantees direct and personal lawyer-client contact.

Contemporary law has become so extensive and complex that JURIXX consciously opts to concentrate on a number of specific sub-areas.

JURIXX clients specifically choose JURIXX for its specific expertise.

In principle, JURIXX personally travels to clients to consult and hold meetings with them in their own trusted (business ) environment, which has the added advantage that all the relevant dossier and information are immediately at hand.

Contact Erik van Engeland